Hvad er regenerativ medicin?

RGT, CST, PRP – Alle tre bogstavkombinationer dækker over et begreb kendt som “Regenerativ Medicin”, herefter kaldet RM.

RM er et udtryk, der dækker over behandlinger, der har med processen at erstatte, bearbejde eller regenerere celler, væv eller organer. Fælles for de tre behandlingsprincipper er at de udnytter kroppens egen evne til at reparere sig selv.

Når jeg skriver kroppen, så mener jeg blodpladernes (trombocytterne) evne til at producere og udskiller vækstfaktorer og proteinstoffer. Disse kan hæmme inflammation og fremme dannelsen af reparationsvæv af god kvalitet.

Kort beskrevet består processen i at jeg tager en portion blod, 50-60 ml, fra jeres hest. Dernæst bliver blodet bearbejdet ved centrifugering, inkubation og filtrering til de tre slutprodukter.

Det er jo gamle nyheder?!

PRP og CST er veletablerede behandlingspricipper og I har sikkert hørt om dem før, så hvorfor, tænker I sikkert, har jeg ikke brugt disse behandlingsprincipper før? Svaret er at jeg har været meget skeptisk indtil videre, men har i forbindelse med mit speciale-studie set og læst en del af den efterhånden ret omfattende dokumentation, der nu eksisterer, og syntes at det nu er hævet over enhver tvivl at det her virker!

RGT er helt nyt, men fungerer ud fra de samme principper som PRP og CST, og vil blive lanceret i løbet af dette forår.

Hvad skal jeg så bruge det til?

PRP

PRP, platelet rich plasma, er lidt groft sagt et produkt af målrettet centrifugering af blodet. Det ender med at vi ud fra de 60 ml blod står med to doser PRP på ca.4 ml. PRP vil jeg bruge til at behandle jeres heste når de har seneskader, tilhæftningsskader og ledbåndsskader. Med ultralydsscanneren som guide vil jeg injicere PRP i eller omkring skaden.

Behandlingen vil jeg bruge i kombination med laserbehandling, og det skulle sikre jer den bedst tænkelige behandling og de bedste chancer for at få jeres hest på rette vej igen.

CST

CST, conditioned serum treatment, er på ligefod med PRP en veldokumenteret behandling. Du kender den sikkert som IRAP, og jeg vil tilbyde CST behandling som et alternativ til almindelig ledbehandling.

CST indeholde på lige fod med PRP en række proteinstoffer, enzyminhibitorer, vækstfaktorer og lignende. Disse kan være med til at forhindre omfattende ledbruskskader og fremme normaliseringen af leddet efter ledskade.

Ud fra de 60 ml blod kan vi udvinde 5-6 doser CST, der kan anvendes til ledbehandling.

Alt efter skadens omfang behandles 3-4 gange med en uges mellemrum. De tiloversblevne doser kan fryses ned og anvendes senere efter behov.

Fordelen ved CST er som med PRP at vi anvender hestens eget væv, negative reaktioner er derfor ikke så sandsynlige.

For heste, der konkurrerer på højt niveau kan oplagret CST anvendes til behandling af kendte skavanker i spidsbelastningsperioder, for at  forebygge at skaden bryder op igen. CST er ikke pålagt sanktioner i forbindelse med konkurrence.

RGT

RGT, respiratory gene therapy, er den nye dreng i klassen, et produkt, der kan anvendes til behandling at heste med luftvejsproblemer.

Vi ved alle hvor svært det kan være at kontrollere en hest med en allergisk luftvejslidelse. RGT vil i nærmeste fremtid indgå i behandlingen af disse heste.

Er det så slut med at bruge binyrebarkhormon og kunstig ledvæske?

RM erstatter ikke konventionelle behandlingsmetoder, og ved en lang række simple og ukomplicerede haltheder vil jeg fortsat anbefale konventionel medicin. Men ved mere komplicerede led- og senelidelser er man i højrere grad afhængig af at hestens krop selv kan bidrage til heling og reparation af det beskadigede væv.

Her er RM for det første uden bivirkninger og for det andet tyder meget på at reparationen/resultatet bliver bedre og holder længere.

Prismæssigt er RM sammenlignelig med konventionel medicin, for heste, der kun skal behandles en enkelt gang er det lidt dyrere og for heste, der har behov for flere behandlinger er det billigere end konventionel medicin.

Ved RM er omkostningerne forbundet med selve fremstillingen, der forudsætter specialudstyr og tager tid, og derfor er “startgebyret” lidt højere. Priser for PRP og CST vil fremgå af min prisliste.

Har du spørgsmål?

>> LÆS MERE OM HALTHEDER
>> TJEK PRISER
>> SMS: 22177778
>> SEND EN E-MAIL
>> RING: 22177778 (7:30-13:00)

BLOG & NYT FRA HORSEDOC