Vi foretager et sted mellem 200 og 250 handelsundersøgelser om året. I forbindelse med den nye købelovs ikrafttræden er det blevet meget almindeligt at involvere dyrlægen i processen, og det er samtidigt blevet mere kompliceret at være dyrlæge. Det er en udfordring at rådgive sælger og køber, og ofte skal man vægte sine ord meget grundigt.

En handelsundersøgelse, og her taler vi kun om den kliniske del af undersøgelsen og ikke den røntgenologiske undersøgelse, skal afklare om en given hest skønnes at kunne leve op til de holdbarhedsmæssige krav en given køber måtte stille. Vi blander mig af princip ikke i prisfastsættelse, men beskæftiger mig udelukkende med de veterinære aspekter.

En klinisk undersøgelse følger en standard undersøgelsesformular, der punkt for punkt sørger for at hesten bliver undersøgt fuldt og helt. Normalt involverer dette en undersøgelse af dyret i ro, samt en undersøgelse i bevægelse, her altid mønstret i skridt og trav og longeret i trav og galop. Der foretages bøjeprøver dér hvor hestens opdragelse tillader det. Dette er en standard klinisk undersøgelse, som anvendes ved køb/salg og forsikringstegning.

I tilfælde hvor der er tale om særligt kostbare heste, samt i tilfælde hvor de fremtidige krav til hesten må siges at være ud over det sædvanlige vil vi ofte anbefale en udvidet handelsundersøgelse, hvor hesten skal arbejdes hårdt. Denne undersøgelsesform har vi meget gode erfaringer med fra England, hvor den er meget udbredt. I sammenligning med værdien af en standardundersøgelse efterfulgt af røntgen, så vil den udvidede undersøgelse ofte give bedre og mere relevant information om hestens reelle tilstand.

Ved undersøgelse af føl og plage lader det sig ofte ikke gøre at udføre en fuld undersøgelse, idet de oftest ikke er håndteret tilstrækkeligt til at kunne mønstres. Det er heller ikke særligt relevant at udføre bøjeprøver på så unge individer.

Har du spørgsmål?

>> LÆS MERE OM HANDEL & RØNTGEN
>> TJEK PRISER
>> SMS: 22177778
>> SEND EN E-MAIL
>> RING: 22177778 (7:30-13:00)

BLOG & NYT FRA HORSEDOC