Hvad er botulisme?

Du har sikkert hørt om botulisme hos hest.
Sygdommen skyldes en forgiftning af fodermaterialet med giftstoffet botulinum toxin dannet af jordbakterien Clostridium Botulinum. Toxinet er en af de kraftigste giftstoffer i verden. Og heste er særligt følsomme. Giftstoffet blokerer dannelsen af signalstoffer ved nerveenderne på overgangen mellem nerve og muskel. Det hindrer dermed nerveimpulserne i at påvirke musklerne.
Derfor er det væsentligste symptom ved botulisme lammelse.
De sensoriske nerver berøres ikke af forgiftningen. Så samtidig med at hesten lammes helt eller delvist kan den både føle smerter, sult, tørst, tissetrang og frygt uden at kunne gøre noget ved det.

Hvad er symptomerne på botulisme?

De klassiske symptomer på botulisme / pølseforgiftning er
  • akut, udbredt svækkelse
  • nedsat muskelspænding i hale, øjenlåg og tunge
  • rystelser
  • udvidede pupiller
  • synkebesvær
  • lammelse

Det kan dog være svært at opdage symptomerne, da de kan skjule sig bag andre symptomer og f.eks.forveksles med kolik, herpeslammelse, græssyge og andet.

Hvor farligt er botulisme for hesten?

Botulisme har en meget høj dødelighed, nogle steder opgivet til 90% af de ramte heste.
Forekomsten er ukendt i Danmark af flere årsager. Dels så kan døden indtræde meget hurtigt ved en akut forgiftning, og uden at hesten når at udvise tydelige symptomer og dels så er botulisme meget svært at påvise. En del af de heste, der findes døde uden synlig årsag kunne godt skyldes botulisme. Forgiftningen udviser ingen særlige kendetegn ved obduktion. Ved mistanke om botulisme er den mest anvendte og anerkendte undersøgelsesmetode stadigvæk at fodre forsøgsmus med det mistænkte foder. Hesten er imidlertid mindst 1000 gange mere følsomme for botulisme toxinet end mus, så en mus kan f.eks. overleve en forgiftning som en hest kan dø af.

Hvordan undgår man at heste får botulisme?

Giftstoffet kan både dannes i ensileret plantemateriale ved fejlgæring, jordtilblanding og ved forrådnelse af gnavere og smådyr i bigballer.
Derfor bør man være kritisk når man anvender wrap og ensilage i bigballe-form til ad libitum udfodring på fold. Dels skal man sikre sig at ballen kan være fortæret relativt hurtigt, således at forrådnelse undgåes. Og dels skal man være opmærksom på  døde gnavere og forrådnet plantemateriale imellem stråmaterialet.
En særlig udfordring udgøres af frøgræshalm, hvor høstmetoden giver en relativt større risiko for jordforurening og forekomst af kadavere i bigballerne. I år har vi tillige haft en våd sommer, og der er grund til at frygte mere jordtilblanding  i den forbindelse.
En løsning kunne her være at ryste stråmaterialet ud i en stor hø-hæk, så man kan sikre sig at forrådnet stråmateriale og kadavere er fjernet. Det er et relativt stort arbejde, og det kan være svært at vide sig helt sikker.

Vaccine mod botulisme

En anden løsning kunne være at vaccinere hestene mod botulisme. Dette har indtil her i efteråret ikke været muligt her i Danmark, mens en meget stor del af de svenske heste har været vaccineret i årevis.
Nu er der imidlertid en godkendt vaccine på markedet her i Danmark. Vaccinen er noget dyrere end de velkendte influenza-vacciner, ca. dobbelt så dyr, faktisk.
Hvis du ønsker at sikre din hest mod botulisme, så skal den vaccineres 3 gange med en måneds mellemrum og derefter årligt.
De generelle regler for udlevering af medicin til brug på heste gælder imidlertid også her, så hvis du har bestået et medicin-håndteringskursus, så kan vi efter den 1. vaccine udlevere de næste to vacciner til dig, så du selv kan vaccinere den de efterfølgende to gange. Du skal dog være opmærksom på at du ikke kan få attestation på vaccinen, hvis du selv har vaccineret din hest.

Har du spørgsmål?

>> LÆS MERE OM ORM & VACCINER
>> TJEK PRISER
>> SMS: 22177778
>> SEND EN E-MAIL
>> RING: 22177778 (7:30-8:30)

BLOG & NYT FRA HORSEDOC